Podczas ośmiogodzinnego czasu pracy przed ekranem komputera rejestruje się u człowieka od 12000 do 33000 ruchów głowy i gałek ocznych oraz od 4000 do 17000 reakcji źrenicy. Jest to duże obciążenie dla oczu i już lekkie, przejściowe pogorszenie ostrości widzenia, występujące często po dłuższej pracy przed ekranem monitora, może powodować dolegliwości wzroku takie jak:

   • drganie oczu
   • migotanie
   • rozmycie krawędzi widzianych liter
   • pieczenie czy ucisk w oczach
   • bóle głowy

W tym kontekście szczególnego znaczenia nabiera zapewnienie optymalnych warunków pracy dla oczu i ich ochrona za pomocą specjalnych soczewek okularowych.

Oferta dla firm: ceny i warunki negocjowane indywidualnie

(ATRAKCYJNE RABATY !)

Okulary do komputera nie muszą być drogie.

Rozporządzenie Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dn. 01.12.1998 r. ( Dz.U. z 10.12.1998 r.) określa wymagania w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy, ergonomii i ochrony wzroku dla stanowisk wyposażonych w monitory ekranowe. zgodnie z paragrafem 8.2. - pracodawca jest zobowiązany zapewnić pracownikom okulary korygujące wzrok, zgodnie z zaleceniami lekarza, jeżeli wyniki badan okulistycznych przeprowadzonych w ramach profilaktyki zdrowotnej, wykażą potrzebę ich stosowania podczas pracy przy obsłudze monitora ekranowego. w praktyce oznacza to, ze pracodawcy powinni zwracać całość bądź tez cześć kosztów zakupu okularów używanych do pracy przed komputerem, jeżeli ich stosowanie zaleci lekarz okulista.

salon optyczny HILARY